บาคาร่าออนไลน์ ธรรมศาสตร์หยุดเรียน 16-22 มี.ค. ป้องกันโควิด-19

บาคาร่าออนไลน์ ธรรมศาสตร์หยุดเรียน 16-22 มี.ค. ป้องกันโควิด-19

เมื่อวันที่ 15 มี.ค. ทางเพจ Thammasat TODAY ซึ่งอัพ บาคาร่าออนไลน์ เดทข่าวสารเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก็ได้โพสต์ประกาศจากทางมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) (ฉบับที่ 6) มีข้อความว่า

ตามที่มีการระบาดอย่างต่อเนื่องของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ในหลายประเทศและมีการติดต่อระหว่างบุคคลแพร่กระจายไปในหลายพื้นที่ทั่วโลก จนเมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2563 องค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การระบาดของโรคดังกล่าวเป็นภาวะการแพร่ระบาดใหญ่ระดับโลก (Pandemic) ประกอบกับได้ตรวจพบว่ามีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จำนวนหนึ่งเคยไปในสถานที่ที่มีความเสี่ยงว่าอาจจะมีการสัมผัสเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) แม้ว่าจะได้ให้มีการกักตัวตามมาตรการการควบคุมโรคแล้ว เพื่อเป็นการป้องการแพร่ระบาด ลดความแออัดและโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา และเป็นเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ในกรณีที่สถานการณ์การแพร่ระบาดอาจมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงออกมาตรการ ดังนี้

1. ให้งดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิต ระหว่างวันจันทร์ที่ 16 ถึงวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2563 และให้เปิดการเรียนการสอนอีกครั้งในวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2563 หรือจนกว่าจะมีการประกาศเป็นอย่างอื่น

2. ให้คณะต่าง ๆ เตรียมระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์และดำเนินการให้สามารถเปิดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ได้ภายในวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563

3. ให้สำนักงานที่มีหน้าที่หลักด้านการให้บริการและสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ส นักงานตรวจสอบภายใน ดำเนินการประชุมในวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2563 เพื่อกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานภายในที่พัก (work from home) ของผู้ปฏิบัติงาน และเสนอต่อรองอธิการบดีที่กำกับดูแลเพื่อพิจารณา โดย

3.1 กำหนดประเภทของงานและตัวผู้ปฏิบัติงานงานที่จะต้องมีการผลัดเวรให้มาทำที่สำนักงาน เท่าที่จำเป็นตั้งแต่วันอังคารที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2563

3.2 กำหนดมอบหมายงานที่จะให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติภายในที่พักเป็นรายวันหรือรายสัปดาห์ (ตามลักษณะและความจำเป็นของงาน) โดยกำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด รูปแบบการติดต่อสื่อสาร การติดตามประเมินความก้าวหน้า และการรายงานผลการทำงาน ในกรณีของส่วนงานอื่น ให้พิจารณาดำเนินการตามความจำเป็นและเหมาะสมของแต่ละส่วนงาน

4. ให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ติดตามประกาศเกี่ยวกับการจัดการอบรมระบบการเรียนการสอน แบบออนไลน์ซึ่งมหาวิทยาลัยจะดำเนินการประกาศให้ทราบโดยเร็วต่อไป

เปิดเส้นทาง นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา ไปไหนก่อนติดโควิด-19

จากกรณีเมื่อวันที่ 15 มี.ค.63 เฟซบุ๊ก ผู้ใหญ่ไก่รักแปดริ้ว ได้ออกมาโพสต์ข้อความว่า นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา (นายกไก่) ซึ่งได้ไปร่วมดูการแข่งขันชกมวยที่สนามมวยลุมพินี รามอินทรา เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 วันเดียวกับ แมทธิว ดีน ดาราชื่อดัง ได้ไปตรวจเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่โรงพยาบาลเปาโลโดยทันที และได้รับผลการตรวจในวันที่ 15 มีนาคม ผลการตรวจพบว่า นายกไก่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และขณะนี้ได้เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลตามระบบของกระทรวงสาธารณสุขแล้ว

โควิด-19 สถิติ 16 มีนา ตายพุ่ง 6,512 ไทยติดเชื้อพรวดวันเดียยว 35 ราย สถานการณ์ไวรัสโควิด 16 มีนาคม 63– รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ได้ตั้งชื่ออย่างเป็นทางการของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ว่า โควิด-19 (Covid-19) โดยมาจาก  3 คำ คือ โคโรนา (corona) “ไวรัส” (virus) และ “ดีซีส” (disease) 19 เป็นปีที่มีรายงานการแพร่ระบาด โดยให้เหตุผลการตั้งชื่อทางการว่า เพื่อป้องกันการใช้ชื่ออื่นที่ไม่ถูกต้อง และเป็นมาตรฐานให้กับการใช้ชื่อเรียกการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าในอนาคตด้วย

ด้านยอดผู้เสียชีวิต มีรายงานล่าสุดจาก Johns Hopkins CSSE ประจำวันที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 09:33 น. ตาย 6,512 อัตราการเสียชีวิต 3.68 % รักษาหาย 77,257 คิดเป็นร้อยละ 53.24 จากยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 169,316 ราย ขณะที่ประเทศไทยวานนี้ ติดเชื้อพรวดวันเดียว 35 ราย ทำให้มีผู้ติดเชื้อสะสม 114 ราย

 กรณีการเปลี่ยนรถทดแทนรถจักรยานยนต์สาธารณะคันเดิม ใช้ภาพถ่ายใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ยังไม่สิ้นอายุ และภาพถ่ายใบคู่มือจดทะเบียนรถซึ่งผู้ขับมีชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครองในกรณีที่รถนั้นจดทะเบียนแล้ว หรือหลักฐานการได้มาของรถที่มีชื่อผู้ขับรถเป็นผู้ซื้อหรือเช่าซื้อ และภาพถ่ายใบคู่มือจดทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะคันเดิมที่แจ้งไม่ใช้รถตลอดไปไว้แล้ว หรือที่มีการจดทะเบียนเปลี่ยนประเภทเป็นรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลแล้ว

ทั้งนี้ ผู้ขับรถจักรยานยนต์รับจ้างที่รับหนังสือรับรองการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ ต้องดำเนินการจดทะเบียนเป็นรถสาธารณะให้เสร็จสิ้นภายใน 120 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือรับรอง ส่วนการจัดตั้งวินใหม่ คณะอนุกรรมการแต่ละพื้นที่จะพิจารณาตามความจำเป็น เพื่อให้เพียงพอกับปริมาณความต้องการของประชาชนผู้ใช้บริการ และคำนึงถึงความสงบเรียบร้อย โดยให้มีระยะห่างจากสถานที่ตั้งวินเดิมตามความเหมาะสม บาคาร่าออนไลน์