สล็อตโจ๊กเกอร์ Joker

สล็อตโจ๊กเกอร์ Joker

การใช้คลื่นบำบัดเพื่อจัดการกับความเครียดที่เป็นพิษ

การใช้คลื่นบำบัดเพื่อจัดการกับความเครียดที่เป็นพิษ

Waves for Change (W4C) ซึ่งเป็นองค์กรในแอฟริกาใต้ ได้ทำการศึกษาซึ่งพบว่าโปรแกรมการบำบัดด้วยการโต้คลื่นช่วยให้เด็กๆ ควบคุมพฤติกรรม อารมณ์ และความคิดของตนเองได้ และป้องกันการพัฒนาของ ความผิดปกติทางสุขภาพจิต Waves for Change (W4C)...

Continue reading...